Asi: Hoolduskoordinatsiooni arendamine Tartu linnas

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0087
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Piret Väljaots
Teised töötajad: Ave Tooming
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hoolduskoordinatsiooni arendamine Tartu linnas
Registreeritud: 17.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Lähedaste hoolduskoormus on suur ning sageli ei oska nad leida kõige sobivamat abi. Kliendid, kes vajavad nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuseid, jäävad endiselt kahe süsteemi vahele ning ei saa nende vajadusest lähtuvat abi. Tartu linna suurusesse linna on vaja rohkem hoolduskoordinaatoreid, kes oleksid lähedastele abiks teenuste korraldamisel ning toeks perearstidele sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamisel.


Eesmärgid


Kompleksse hooldusvajadusega inimene jõuab õigel ajal ja talle sobivale hoolekande- ja tervishouteenusele. Nii hoolekanne kui tervishoiusüsteem töötavad ühise eesmärgi nimel tagada kliendile parim võimalik elukvaliteet. Väheneb lähedaste hoolduskoormus eelkõige läbi parema teenuste korralduse. Perearstide töökoormus väheneb hoolekandeteenuste korraldamise ning lähedaste nõustamise osas.


Tegevused


Projekti käigus võetakse tööle kaks hoolduskoordinaatorit, kes koostöös riiklikult pakutavate teenustega, kohaliku omavalitsuse, perearstide ja eriarstidega korraldavad kliendile parima võimaliku abi.


Tulemused


Lähedaste hoolduskoormus väheneb. Suure ja keerulise hooldusvajadusega inimesele korraldatakse tema vajadustest lähtuv sotsiaahoolekande- ja tervishoiuteenus.


Maksumus


90 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


90 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sotsiaalministeerium

Millise programmi / meetme raames


Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel

Juhtpartner


Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakond

PartneridJuht


Piret Väljaots

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.12.2021

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord