Asi: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2020

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0084
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Poku
Vastutav töötaja: Virge Viisimaa
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2020
Registreeritud: 09.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Nopri Talumeierei: lapsed tutvuvad piimatootmisega, saavad teadmisi loomakasvatusest (sh näevad loomade söötmist ja nende elutingimusi ning lüpsmise korraldust).
Latika talu: lapsed tutvuvad köögiviljataluga, talutööde ja töödeks kasutavate abivahenditega.


Tegevused


Nopri Talumeierei: lapsed on tutvunud piimatootmisega ning saanud teadmis loomakasvatusest ja talutöödest. Saanud teadmisi meiereitööst ja erinevate piimatoodete valmistamisest. Lapsed on saanud maitsta erinevaid talutooteid.
Latika talu: 2,5 tunnise mängulise ja vahelduvaid kogemusi pakkuva tegevuse käigus saavad lapsed õppida tundma, uurida, katsuda ja maitsta ning vaadelda talus kasvatatavaid köögivilju, kasvatamisvahendeid ning kasulikke/ kahjulikke putukaid. Lapsed tutvuvad kuidas mahetalus köögivilju ja lambaid kasvatatakse, ning millised on talunikke abistavad töövahendid. Saavad praktilise kogemusi talu igapäevategemistest.


Tulemused


Nopri Talumeierei: 1,5 tunnise ringkäigu jooksul tutvuvad lapsed loomade eluoluga talus ja piimatoodete tootmisega meiereis. Lastel on võimalus degusteerida erinevaid Nopri talumeierei piimatooteid ning arutleda piimatoodete tervislikkusest.
Latika talu: Lapsed on tutvunud köögiviljataluga, talutöödega ja töödeks kasutavate abivahenditega (tehnilised ja looduslikud). Lapsed on tutvunud kõigi oma meelte abil erinevate köögiviljade, seemnete, kasvatusmeetodite ja abivahenditega. Saanud teadmisi tervislikust toidust. Samuti on lapsed saanud teadmisi, millist kasu ja otstarvet toob talus lambakasvatus.


Maksumus


2 538 EUR

Tartu kohustused


276 EUR

Toetus


2 262 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


LA Poku

PartneridJuht


Evelin Laugus

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 30.09.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord