Asi: Tartu 2024 projekt Põlvelt põlvele

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0078
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Ants Siim
Teised töötajad: Christine Karlson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu 2024 projekt Põlvelt põlvele
Registreeritud: 04.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti Põlvelt põlvele arendamine


Eesmärgid


Projekti Põlvelt põlvele väljaarendamine


Tegevused


Projekti arendamiseks vajalike tegevuste finantseerimine projekti arendamise algfaasis.


Tulemused


Edukalt välja arendatud projekt Põlvelt põlvele


Maksumus


3 900 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 900 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Tartu 2024

Millise programmi / meetme raames


Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi arendusprotsessis osalemine

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

Partnerid


Meeste Garaaž, Tartu Keskraamatukogu, Tartu Ülikool, Liverpooli Ülikool, Supilinna selts, SRIK, Räpina aianduskool

Juht


Ants Siim

Algus- ja lõpptähtaeg


07.05.2020 - 01.06.2021

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord