Asi: Erasmus+ KA1 "Personally professional" koolitus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0072
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Mariliis Maremäe
Teised töötajad: Grete Sarap; Heilika Peterson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus+ KA1 "Personally professional" koolitus
Registreeritud: 27.05.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


"Personally Professional" on Erasmus+ KA1 raames läbi viidav 7 päevane rahvusvaheline koolitus noorsootöötajatele, et arendada nende erialaseid pädevusi, sh väärtuste ja isikuomaduste tunnetamine, analüüsida seoseid oma personaalse ja professionaalse isiksuse vahel, jagada häid praktikaid kaasava noorsootöö osas ning arendada enesehindamise oskusi ja toetada üldst enesearengut.
Projekti on kaasatud lisaks Eestile ka partnerid Ungarist, Serbiast, Armeeniast ja Sloveeniast.


Eesmärgid


Koolituse "Personally Professional" eesamärgiks on tõsta noorsootöötajate teadlikkust ja pädevusi kaasava noorsootöö teemadel.


Tegevused


Rahvusvahelise koolituse läbiviimine noorsootöötajatele.


Tulemused


Koolitusel osalenud noorsootöötajad on oma töös teadlikumad ning pädevamad loomaks kontakti erinevate noortega.


Maksumus


15 948 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


15 948 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedese noorteagentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA1

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

Partnerid


-ARMAVIR DEVELOPMENT CENTER
-Mladinski center Zagorje ob Savi
-VOLONTERSKI CENTAR ISTRA
-NACIONALNA ASOCIJACIJA PRAKTICARA/KI OMLADINSKOG RADA-NAPOR

Juht


Mariliis Maremäe

Algus- ja lõpptähtaeg


27.05.2020 - 31.01.2021

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord