Asi: Icetonia - from theory to practice!

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0068
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Icetonia - from theory to practice!
Registreeritud: 17.05.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tegemist on jätkuprojektiga 2018-2019. õppeaastal toimunud Nordplus Juniori rahastatud õpetajate koostööprojektile Melaskoliga Reykjavikist, Islandil.
Projekti fookuses on järgnevad teemad:
1. Avatud õpiruum
2. Õuesõpe
3. Erivajadusega lapsed
4. Kooli juhtimine, otsuste vastuvõtmise poliitikad koolides, tugisüsteemid ja meetodid algava õpetaja toetamiseks, õpetaja karjäärimudel, mentorlus.
5. Õppimist toetav hindamine
6. Aktiivõppe meetodid
7. Teemapõhine õpe ja kuidas paremini saavutada õppekavades kirjas olevaid üldpädevusi
8. Laste füüsiline aktiivsus koolipäeva jooksul
9. Digitaalsed kompetentsid
10. Jätkusuutlikkust puudutavad (nt kliimasoojenemine jms) õppemeetodid


Eesmärgid


Kaasaegset õpikäsitlust valdav, innovaatilisi ja õppimist toetavaid õpimeetodeid rakendav ning juhtkonna poolt toetatud õpetaja.


Tegevused


Projekti käigus toimub kaks mobiilsusnädalat õpetajatele ja juhtkonna liikmetele, kuhu on planeeritud väga mitmeid projekti teemadega seotud tegevusi, sh osalemine tundides, õpetajate töövarjutamine ja õppetegevuses osalemine, praktilised projekti eesmärke täitvad õpitoad ja seminarid erinevates koolides. Detailne ja pikk loetelu planeeritud tegevustest on toodud projektitaotluses.


Tulemused


Innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad, kes orienteeruvad hästi kaasaegsel õpimaastikul, mõjus juhtimispoliitika.


Maksumus


9 135 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


9 135 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Swedish Council for Higher Education (UHR) Box 45093, 104 30 Stockholm

Millise programmi / meetme raames


Põhjamaade Ministrite Nõukogu elukestva õppe programm Nordplus Junior

Juhtpartner


Tartu Raatuse Kool

Partnerid


Melaskóli (Reykjavik, Island)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 28.07.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord