Asi: CREATORS - Creating Community Energy Systems

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0063
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ruumiloome osakond
Vastutav töötaja: Kaspar Alev
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: CREATORS - Creating Community Energy Systems
Registreeritud: 04.05.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on taastuvenergia tootmise edendamine läbi energiaühistute loomise toetamise.


Eesmärgid


Projekti eesmärgid on:
- ärimudelite välja töötamine, et energiaühistute loomises osaleksid võrguhaldur, investorid, ettevõtjad, kodanikud ja lõpptarbijad.
- Kohaliku taastuvenergia tootmise ja väiketootjate energiaturul osalemise suurendamine,
- energiaühistute juhtimiseks vajalike infotehnoloogiliste lahenduste ja kaupäemisplatvormi väljta töötamine


Tegevused


Projektis luuakse Tartus Eesti esimene päikeseenergiale keskendunud energiaühistu.
Sarnased ühistud luuakse ka Hispaanias, Barcelonas; Belgias, Temses ning Sloveenias, Jesenices.


Tulemused


Projekti tulemusena on loodud Eesti esimene energiaühistu. Loodud on toimiv näide Eesti energiaühistust, mida kopeerida mujal Tartu linnas ja teistes Eesti piirkondades. Toodetakse 225 MWh taastuvenergiat aastas ning Tartu linna CO2 heide väheneb 148 tonni võrra aastas.


Maksumus


260 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


260 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HORIZON 2020

Millise programmi / meetme raames


BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY)

Juhtpartner


BAX INNOVATION CONSULTING SL
www.baxcompany.com

PartneridJuht


Kaspar Alev

Algus- ja lõpptähtaeg


01.07.2020 - 31.08.2023

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord