Asi: Exploring Europe's Past, Present and Future (EXEPPF)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0059
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Exploring Europe's Past, Present and Future (EXEPPF)
Registreeritud: 24.04.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärk on ületada Euroopa-vastased suundumused ja edendada lähitulevikus üleeuroopalist meelsust, harides õpilasi kui Euroopa kodanikke ühtse Euroopa tähtsusest, eriti rahu, majanduse ja vabaduse osas. Türgi, Kreeka, Saksamaa, Itaalia ja Estlandi kutse- ja keskkoolid osalevad selles projektis ja panustavad selle kvaliteeti, tutvustades erinevaid Euroopa vaatenurki. Projekti käigus uuritakse üldiselt erinevate riikide esindatud Euroopa Liidu minevikku, olevikku ja tulevikku. Õpilased uurivad kõigepealt ajaloolist tausta, mis viis Euroopa Liidu moodustamiseni. Järgmine samm on uurida Euroopa Liidu tänapäevaseid eeliseid õpilaste endi, nende piirkonna ja riigi jaoks, aga ka praegusi väljakutseid, nagu ränne, majandusraskused ja Euroopa-vastaste liikumiste tagajärjed, mis viisid nt. Brexitile. Viimase sammuna kaaluvad õpilased tulevasi arenguid ja võimalikke lahendusi tänapäeva väljakutsetele, näiteks digitaliseerimine ja võimalikud tulevased EL liikmed.


Eesmärgid


- parandama kõigi osalejate teadmisi ELi ajaloolisest taustast, selle ideaalidest ja saavutustest - suurendada iga kodaniku teadlikkust ELi üldistest eelistest ja isiklikest eelistest - panna osalejad hindama, et Euroopa Liit on maailmas eriline ja ainulaadne - paneb osalejad tundma end Euroopa kodanikena ja olema uhked selle kogukonna liikmeks olemise üle - võimaldada osalejatel kaitsta Euroopa ideed ja demokraatiat aktiivselt natsionalistlike ja populistlike ideede vastu - julgustada osalejaid poliitiliselt tegelema Euroopa asjade ja pikaajaliste aruteludega - täiendada nende teadmisi suhtlusvahendina, kuna see on projektis üldine keel Üldiselt tuleks projektis osalejatel suurendada ELi tunnustust. Need eesmärgid on seotud prioriteetidega "Ühised väärtused, kodanikuaktiivsus ja osalus" ning "ELi kodakondsus, ELi teadlikkus ja demokraatia".


Tegevused


Projekti peamised tegevused sisaldavad erinevaid õppekohtumisi - nii virtuaalseid kui kontaktseid koolitusi osalejatele. - kultuuridevahelised koolitused - Euroopa ametlike asutuste külastamine, nt kavandatud liikuvus Brüsselisse 9. mail - kohtumine Euroopa ametnike ja poliitikutega - eTwinningu platvormi kasutamine - käsitletakse teemat loovalt, näiteks selgitavad videod, viktoriinid (digitaalsed või analoogversioonid), Euroopa häälte salvestamine (kes teatavad, kuidas nad saavad Euroopast isiklikult kasu) jne. - aruteludes osalemine (võimaluse korral sarnane Euroopa Parlamendi tööd simuleeriva Euroopa Noorteparlamendi kontseptsiooniga)


Tulemused


Projekti jooksul läbi viidud ühsikoolituste tulemusena on suurenenud õpilaste ja õpetajate ühine arusaam Euroopa pärandist ning tuleviku arengusuundadest. Mõistetakse paremini Eruoopa rahvaste kultuurilisi erinevusi ning suureneb sallivus teiste kultuuride vastu.


Maksumus


31 297 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


31 297 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz, Nationale Agentur für EU- Programme im Schulbereich, Saksamaa

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 Exchange of Good Practices

Juhtpartner


Elisabeth-Selbert-Schule - Saksamaa

Partnerid


IISS "Ilaria Alpi - E. Montale" - Itaalia
GEL N. MOUDANION - Kreeka
MUSTAFA KEMAL ATATURK MESLEKI VE TEKNIK Turkey ANADOLU LISESI - Türgi
Tartu KHK-Eesti

Juht


Tartu KHK Rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.12.2020 - 31.08.2023

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord