Asi: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0056
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides
Registreeritud: 16.04.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


PRIA koolikava haridusmeetmete tegevuste korraldamine Tartu lasteaias Ristikhein


Eesmärgid


Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist. Anda lastele praktilisi teadmisi ja oskusi köögiviljaseemnete külvamisest ja kasvatamisest. Innustada lapsi tarbima mahetooteid ja kujundada arusaam looduse ringkäigust. Laiendada laste teadmisi elust maal, loomakasvatusest ja erinevate saaduste saamisest ning tervislikkusest.


Tegevused


1.Õpitoad Tartu KHK-s 2. Töötoad mahetoodete kasvamisest 3.Teadmised biolagunevate ainete komposteerimisest 4.Seemnete külvamine, taimede eest hoolitsemine ja aia hooldustööd. 5.Erinevate talude külastused.


Tulemused


Laienevad laste teadmised keskkonnast, maaelust ja põllumajandussaaduste kasvatamisest ja nende kasulikkusest lastele.


Maksumus


5 171 EUR

Tartu kohustused


665 EUR

Toetus


4 506 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Liidu toiduprogrammide Koolikava haridusmeetmete tegevused

Juhtpartner


Margot Fjuk

Partnerid


Tartu Kutsehariduskeskus
Prof. Anne Luik
Õpiõu OÜ/Latika talu
Hõbemäe talu
Nopri talu

Juht


Margot Fjuk

Algus- ja lõpptähtaeg


11.05.2020 - 20.09.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord