Asi: Tartu noorte töömalev ja Anne noortekeskuse aktiivi tegevuskava

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0055
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Kaide-Liis Suurväli
Teised töötajad: Grete Sarap; Mariliis Maremäe
Tähtaeg: 02.11.2020
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu noorte töömalev ja Anne noortekeskuse aktiivi tegevuskava
Registreeritud: 14.04.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on koostada ühine arengukava Tartu noorte töömaleva aktiivile ning Anne
noortekeskuse aktiivile. Arengukava koosneb ühe osana tegevuskavast. Projekti lõpuks on noortel
omandatud oskused, kuidas küsida teistelt noortelt sisendit arengukava koostamise jaoks. Projekt lõpuks on noored omandanud arengukava koostamise oskused, ning suudavad arengukava tulevikus iseseisvalt ellu viia. Noortel on julgus enda hääl kuuldavaks teha ning kaasa rääkida otsustusprotsessis - kuidas korraldada Tartu noorte töömalevat ning kuidas soodustada noorsootööd Anne noortekeskuses.


Eesmärgid


Anne noortekeskus haldab ning korraldab Tartu noorte töömalevat. Tartu noorte töömaleva juures tegutseb noorte töömaleva aktiiv. Alates eelmisest aasast on noortekeskuse aktiivis ning noorte töömaleva aktiivis tegutsenud aktiivselt samad noored. Läbi projekti on eesmärgiks luua mõlemale aktiivile ühine tegevuskava, mis toetaks nii noortekeskuse kui töömaleva arengut. Ühine tegevuskava võimaldab saada noorte poolt sisendit, kuidas muuta noortekeskuse ning Tartu noorte töömaleva tööd efektiivsemaks. Samuti soovitakse läbi projekti anda noortele võimalus kirjutada ise projekt ning projekt ka ellu viia. Tegevuskava raames läbi viidavate tegevuste puhul omandavad noored teadmised, kuidas oma häält kuuldavaks teha, kuidas esindada Tartu noorte töömalevat erinevatel üritustel, korraldavad kevadise meeskonnalaagri, õpivaid oma ideid kirja panema ning efektiivselt staabilise esitama. Tegevuskava raames harime noori läbi teooria ning
rakendame neid ka praktikas.


Tegevused


Tunneme, et noorte jaos tuleb ühildada töö ning lõbu. Anne noorte aktiivi loomise projektis nägime, et tasakaal nende vahel on väga oluline. Märtsi lõpul/aprilli alguses külastame SA õpilasmalevat Tallinnas, kus kohtume ka õpilasmaleva aktiiviga. Korraldame nendega koos koostöö/arengu seminari, kus jagame kogemusi ning teadmisi. Eesmärgiks on anda Tartu noorte töömaleva aktiivile kogemusi praktikas, kuidas rääkida kaasa ning anda nõu Tartu noorte töömaleva korraldamisel. Peale Tallinna külaskäiku ning arenguseminari korraldavad aktiivi noored Anne noortekeskuses töötoa/õpitoa kus tutvustavad noortele Tartu noorte töömaleva võimalusi ning jagavad enda kogemusi, kuidas aktiivis tegutsemine on neid muutnud julgemaks ning aktiivsemaks - soovime läbi viia töötuba niiöelda noortelt noortele. Noorte mõtete koondamiseks viime läbi mais rahulolu küsitluse, et noorte häält kuuldavamale tuua. Samuti soovivad noored panustada noortekeskuse suve programmi läbi viimiseks, selleks soovime saada sisendit läbi
rahulolu küsitluse. Koostöö kohtumise käigus anname üksteisele tagasisidet, kuidas meil vahepeal läinud on ja milliseid tegevusi me teeme, et silma paista. Märtsi kuu jooksul viime läbi ka teavitus
tegevuse/Noortepäeva, kus jagame infot Anne noortekeskuse aktiivi ning noorte töömaleva aktiivi
tegevuste ning võimaluste kohta. Koostöö kohtumine toimub Tallinnas SA õpilasmalevaga. Rahulolu küsitluse viime läbi mai kuu jooksul. Ning juuni alguses soovime korraldada koolitus seminari, kus jagame siiani saadud kogemusi ning mõtteid. Koostöö kohtumise käigus anname üksteisele tagasisidet, kuidas meil vahepeal läinud on ja milliseid tegevusi me teeme, et silma paista.


Tulemused


Noored on hakanud rohkem osalema meie noorte koosviibimistel ning osalenud meie plaaneeritud üritustel, mis on arendanud noori edasi mitmes valdkonnas (nad on julgemad ning aktiivsemad, nende oskuste täiendamine suurendab noorte eneseusku, ning aitab neil olla edukam enda tegevustes). Noored teavad Anne noortekeskuse aktiivi võimalustest ning töömaleva tegevustest. Noortel on võimalus osa võtta kõikidest tegevutest, mis meie noorteaktiiv võimaldab. Projekti jooksul on noorteaktiiv korraldanud ühe noorte suurürituse (nt: noorteka öö). Noored õpivad üritusi korraldama ja läbi viima, samuti õpivad noored meeskonna tööd. Kuna projekt on noorte kirjutatud siis toimub järjepidev õppimine koguaeg. Kahe noorte jaoks oli projekti kirjutamine esmane kogemus.


Maksumus


1 470 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 470 EUR

Kellele taotlus esitatakse


MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit

Millise programmi / meetme raames


Noorte osaluse fond

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Kaide-Liis Suurväli

Algus- ja lõpptähtaeg


09.04.2020 - 02.11.2020

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord