Asi: SCULT Point: Easy access to sports through technology

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0054
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond
Vastutav töötaja: Noella-Madleen Pärn
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: SCULT Point: Easy access to sports through technology
Registreeritud: 09.04.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Erasmus+ projekt keskendub virtuaalsete ja füüsiliste "SCULT
Point-ide" mudeli väljatöötamisele, esimese eelistuse kohaselt Tartu linnas piloteerimisele ja seejärel teistes linnades võimalike SCULT Pointi lokatsioonide kaardistamisele (koos Eestiga on projektis kokku 5 riiki - plaanide kohaselt Soome, Holland, Austria, Poola; palju teisi riike on meil varasemate projektidega kaasatud), et projekti lõppedes lahendus edasi neisse riikidesse skaleerida.


Eesmärgid


Pakkuda alternatiivseid liikumis- ja treenimisvõimalusi vabas õhus ning suurendada tervlislike huvitegevusega tegelejate hulka


Tegevused


Kaardistada kohad, kust linnarahvas täna liikumisradadele läheb ja tulevikus minna võiks.
Osalemine projekti üritustel, kogemuste vahetamine projekti partneritega.
Projekti raames välja arendatud liikumisrakenduse tutvustamine ja turundamine.
Erinevad tugitegevused rakenduse piloodi läbiviimiseks Tartus.


Tulemused


Rohkem vabas õhus sportijaid. Mitmekülgsemad võimalused liikumistegevuste harrastamiseks Tartus.
Täiendav treeningute korraldamise võimalus treeneritele ja erinevatele liikumisspetsialistidele


Maksumus


12 450 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


12 450 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus +

Millise programmi / meetme raames


Erasmus +

Juhtpartner


SCULT AS

Partnerid


Tartu Ülikool, Sporditeaduste ja Füsioteraapia Instituut
International Sport and Culture Association (Taani)
University of Ankara, Faculty of Sport Sciences
(Türgi)
RISEBA" University of Business, Arts and Technology (Läti).
Eesti Koolispordi Liit
Voose Kõrts MTÜ
Vilnius University of Applied Sciences (Leedu)
XAMK – South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Soome)

Juht


Veljo Lamp

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2020 - 31.12.2023

Osakond


KO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord