Asi: Tartu Tamme Kool_PRIA

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0053
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Tamme Kool_PRIA
Registreeritud: 06.04.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse, Eesti Maaülikooli Mahekeskusesse, Eesti Taimekasvatuse Instituuti ja Eesti Sordiaretuse Instituuti


Eesmärgid


Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist.
Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise võtetega.
Õpilaste väärtushoiakute suunamine mahetootmise ja keskkonnahoidliku majandamise vajaduse mõistmisel.


Tegevused


Õppekäik Hiie tallu
Lapsed tunnevad mahepõllumajanduse ja tervisliku toitumise põhimõtteid, mõistavad, kuidas taimed kasvavad ja saavad kaasa ühiselt küpsetatud õunakrõbediku.
Tutvumine Hiie talu majandamisviisi ja maheõunakasvatuse põhimõtetega. Mahepõllunduse ja mesinduse aluste tutvustamine. Hiie talu toodangu degusteerimine. Praktiline tegevus lastele - õunakrõbediku küpsetamine. Toode valmistatakse Hiie talu tunnustatud tootmisköögis, küpsetise valmistamiseks kasutatakse võimalikult palju mahe toiduaineid.

Õppeprogramm "Maheköögivili lapse toiduks" koos oma peenra tegemisega EMÜ Mahekeskuses.
Õpilased tunnevad taimede kasvufaase ja kasvuks olulisi tegureid, tunnevad erinevaid köögiviljaseemneid, oskavad neid külvata ja peenraid rajada, oskavad peenarde eest hoolitseda ja eemale hoida kahjureid.

Õppekäik Peri Mahemõisa
Õpilased tunnevad tuntumaid maitse- ja ravimtaimi ning ise valmistatud istutuskasti on külvatud maitse- ja ravimtaimede seemneid, et need iseseisvalt hiljem üles kasvatada ning eesmärgipäraselt kasutada.
•Mahetalu külaskäik, mille raames tutvutakse erinevate enim tarbitavate maitse- ja ravimtaimedega.
•Tehakse valmis üks istutuskast, valmistatakse see ette külviks/istutuseks.
•Külvatakse erinevatesse taaskasutatavatesse anumatesse maitse- ja ravimtaimede seemneid. •Istutatakse erinevatesse anumatesse/kastidesse jmt taaskasutatavatest materjalidest peenardesse ette kasvatatud maitse- ja ravimtaimi.
•Talus kasvatatud maitse- ja ravimtaimede degustatsioon.
•Maitsete viktoriin „Maitse-maitse, mis ta on?“

Õppepäev „Mida taimed vajavad“ Latika talus
Õpilane tunneb köögi- ja puuvilju, tunneb taime kasvamisprotsessi, oskab valmistada komposti ning saab kaasa omaistutatud sibula, et selle eest edaspidi hoolitseda.
Mis koht on „talu“? Mis juhtuks, kui talusid enam ei oleks? Köögi- ja puuviljade tundmaõppimine – köögiviljade katsumine, vaatlemine. Köögiviljaseemnete uurimine ja arutlemine, kuidas väikesest seemnest suur taim kasvab ja mida selleks vaja on? Valmistame ise taimedele süüa ehk komposti. Uurime vihmausse. Paneme sibula kasvama, mille iga laps koju kaasa saab. Kordame üle, kuidas taimede eest hoolitseda. Tutvume põllutöömasinatega. Tutvume lammastega ja räägime, kuidas lambad aitavad meie mahetalus puhast toitu kasvatada ja ka keskkonda säästa.

Õppepäev Eesti Taimekasvatus Instituudis ja Eesti Sordiaretuse Instituudis
Õpilased osalevad köögiviljade sordiaretuse õpitoas. Õpitoa eesmärk on tutvustada köögiviljade kasvatust ja sordiaretust.
1) Tomatiaretuse kasvuhoones olevate katsetega tutvumine. Köögivilja algseemne kasvatuse istanduste ja külvidega tutvumine kasvuhoones ja aias.
2) Avamaal kasvatamiseks sobiva tomatisordi taime istutamine potti. Tomatitaime võib koju kaasa võtta.
3) Õpilased tutvuvad erinevate köögiviljaliikide seemnetega ja sorteerivad köögiviljaseemnete segus olevad seemned liikide kaupa.
4) Uuele tomatisordile korraldatakse nimekonkurss.Tulemused


1.Õpilased on saanud ülevaate mahepõllunduse ja toidutootmise põhimõtetest ning kaasnevatest keskkonnamõjudest.
2.Õpilased oskavad kirjeldada lihtsamaid põlluharimise, aiapidamise või puuviljakasvatuse võtteid.
3.Õpilased mõistavad üldjoontes toidutootmise olelusringi põhimõtted.
4.Õpilastele on tutvustatud tervis- ja loodustoodete kasvatamise ning tootmise ja turustamisega seonduvat.
5.Õpilased oskavad paremini näha õpitud teoreetiliste teadmiste seost tegelikkusega.
6.Õpilaste huvi põllumajanduse erinevate valdkondade vastu on kasvanud.


Maksumus


8 436 EUR

Tartu kohustused


858 EUR

Toetus


7 578 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Millise programmi / meetme raames


Euroopa liidu toiduprogrammide raames koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse seotud tegevused

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Anti Kadajane

Algus- ja lõpptähtaeg


02.04.2020 - 31.07.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord