Asi: Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0050
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ploomike
Vastutav töötaja: Merike Tiimann
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus
Registreeritud: 02.04.2020
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: ELÜPS § 101 lg 1 - Ühtse põllumajanduspoliitika abinõudes osaleva isiku ja tema taotluse andmed
02.04.2020 kuni 01.04.2025
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
02.04.2020 kuni 01.04.2095
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Maheaia hooldus, maheaedviljakasvatuse jätkukursus, talukülastused, loovtööd.


Eesmärgid


Kaasnevate haridusmeetmete kaudu õpetada lapsi teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumuste kujundamisega ning puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete turustamisest ja tarbimisest tulenevate keskkonnaküsimustega. Lõppeesmärgiks on suurendada laste puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist.


Tegevused


1) Lasteaia õuealal oleva maheaia hooldus.
2-le olemasolevale penrakastile kõrgenduseks samade mõõtmetega peenrakastide (OÜ Prime Line) paigaldamine. Seemnete ost nii kevadiseks taimede ettekasvatamiseks kui ka otse peenrale külviks.
Suurema koguse (1000 l) mulla (Biomuld OÜ) ostmine, mis on 100% looduslik toode.

2) Eesti Maaülikooli Mahekeskuse koolitus „Maheaedviljakasvatus” jätkukursus II.
Osaleb Sipelgate rühm, liituvad kõikide rühmade koolieelikud ja õpetajad, kes hiljem jagavad saadud teadmisi ka teiste rühmade lastele. Koolitus koosneb nii teoreetilisest kui ka praktilisest õppest. Koolitus kestab 45min.

3) Talukülastused (Viinamärdi talu).
Piima ja juustu tootmise ja valmistamisega tutvumine Viinamärdi talus. Aktiivõppeprogrammi õpitoas tutvustatakse lastele piimalambaid, lauta ja lüpsiplatsi ning räägitakse milliseid tooteid saab lambapiimast valmistada. Programm talus kestab 9.30-11.00. Talu külastavad kõik rühmad.

4) Loovtöö „Meie sõbrad puu- ja köögiviljad”.
Peale maheaiaga seotud õppepäevi ja talukülastusi loovtöö „Meie sõbrad puu- ja köögiviljad” tegemine. Loovtöö eesmärgiks on kinnistada laste teadmised puu- ja köögiviljadest, nende tervislikkusest ning viia laste kaudu teadmised ka lapsevanemateni (näituse koostamine).
Kuna waldorfpedagoogikale on iseloomulik looduslike vahendite eelistamine, siis kasutavad rühmad seekord loovtööks viltkangast ja täitematerjalina villaloori. Lapsed õmblevad õpetajate juhendamisel vabal valikul erinevaid puu- ja köögivilju. Igale rühmale on arvestatud 6m eri värvi viltkangast+nõelad-niidid ning täitematerjaliks 500g villaloori.


Tulemused


Talukülastustel ja EMÜ Mahekeskuse koolitusel osalenud lapsed ja õpetajad saavad põhjalikud teadmised ja praktilised oskused maheaia rajamisest-hooldamisest ja köögiviljade tervislikkusest, samuti piima ja piimatoodte olulisusest organismile. Nähakse lambapiimatootmist ja vaadatakse juustuvalmistamist. Tervisliku, omakasvatatud toidu kättesaadavus suurendab kokkuvõttes lapse valmidust süüa enam puu- ja köögivilju. Loovtöö omakorda kinnistab lapse teadmisi ja võimaldab viia tervisliku toitumise printsiipe ka lapsevanemateni. Projekti tegevuste toimumise ajal käsitletakse rühmades intensiivselt eelpooltoodud teemasid, mis on integreeritud õppekavasse. Projekti tegevuste toimumisajast ja sisust teavitatakse ka lapsevanemaid (lühiinfo meilile).


Maksumus


2 131 EUR

Tartu kohustused


347 EUR

Toetus


1 784 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Ploomike

PartneridJuht


Heli Põder

Algus- ja lõpptähtaeg


02.04.2020 - 31.07.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord