Asi: Tartu lasteaed Hellik rekonstrueerimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0046
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu lasteaed Hellik rekonstrueerimine
Registreeritud: 02.04.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu lasteaed Hellik avati 1985. aasta jaanuaris. Tegemist on lasteaiaga kus on avatud 13 rühma (2020/2021 õppeaastal käib lasteaias 225 last ) ja kus töötab 50 inimest. Hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud ning renoveerimist ja soojustamist vajavad ka teised hoone olulised osad (katus, sokkel, seinad). Hoone netopind on ca 3 600 m2, millest köetav pind ca 2400 m2. Seoses hoone problemaatilise tehnilise ja energiatõhususe seisukorraga lammutatakse 1-korruselise hooneosa ja selle asemele on plaanis ehitada uus 2-korruselise hooneosa. Sellega seoses muutub paremaks hoone ruumiprogramm (parendame logistikat, muudame laste ja personali ruume tänapäevasemaks, lisame täiendavalt tööruume tugipersonalile jms). Lisaks on nimetatud hooneosa konstruktiivselt väga halvas seisukorras, mistõttu konstruktsioonide tugevdamine ei ole majanduslikult otstarbekas. Sellise lahenduse elluviimisel suureneks hoone netopind ca 600 m2 võrra.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on lasteaiahoone energiatõhususe parandamine. Läbi hoone tervikliku rekonstrueerimise on võimalik saavutada häid tulemusi, mis säästaksid meid ümbritsevat keskkonda ning aitaksid kokku hoida hoone majandamiskuludelt


Tegevused


Projekti raames on kavas teostada hoone energiatõhususele ja energiasäästule kaasa aitavad ehitustööd. Osaline hoone lammutamine, uus juurdeehitus.


Tulemused


Projekti tulemusena on rekonstrueeritud Tartu lasteaia Hellik hoone. Projekti peamiseks tulemuseks on hoone oluliselt väiksem energiatarbimine ning seeläbi väiksem kahju meid ümbritsevale keskkonnale ja tuntav kokkuhoid hoone majandamiskuludelt.Maksumus


4 750 000 EUR

Tartu kohustused


4 282 000 EUR

Toetus


468 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


RTK

Millise programmi / meetme raames


Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


20.03.2020 - 31.12.2022

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord