Asi: Oswald Hartge mälestusteraamatu tõlketeksti ja kommentaaride toimetamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0044
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Marge Rennit
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Oswald Hartge mälestusteraamatu tõlketeksti ja kommentaaride toimetamine
Registreeritud: 26.03.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Oswald Hartge mälestusteraamatu tõlke ja kommentaaride toimetamiseks on Eesti Kutuurkapital eraldanud toetuse ajaloolasele Toomas Hiiole.


Eesmärgid


Tartus sündinud baltisakslase Oswald Hartge mälestusteraamatu "Auf des Lebens grosser Waage. Erinnerungen 1895-1939" tõlkis saksa keelest eesti keelde ja koostas selle juurde kommentaarid Tartu Ülikooli germanistika osakonna dotsent Reet Bender. Järgmine samm kvaliteetse väljaande publitseerimisel on tõlketeksti ja tõlkija koostatud kommentaaride toimetamine, selle töö tegemiseks on Eesti Kultuurkapital eraldanud toetuse ajaloolasele Toomas Hiiole,


Tegevused


Toomas Hiio toimetab Oswald Hartge mälestusteraamatu tõlke ja kommentaarid.


Tulemused


Hartge mälestusteraamatu tõlge ja kommentaarid on toimtatud heal tasemel ning linnamuuseum saab jätkata tööd käsikirja publitseerimisel. Oswald Hartge mälestusteraamat valmib 2020. aasta sügisel Tartu Linnamuuseumi memuaaride sarja kolmanda väljaandena.


Maksumus


1 250 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 250 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Marge Rennit

Algus- ja lõpptähtaeg


26.03.2020 - 01.09.2020

Osakond


KO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord