Asi: Tartu Linnamuuseumi Tartu rahu virtuaalreaalsuse loomine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0041
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Nele Dresen
Teised töötajad: Christine Karlson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Linnamuuseumi Tartu rahu virtuaalreaalsuse loomine
Registreeritud: 16.03.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Linnamuuseumi Tartu rahu virtuaalreaalsuse väljatöötamine, ettevalmistamine ja realiseerimine koostöös virtuaalreaalsuse loojatega.


Eesmärgid


Intrigeeriva, hariva ja külastajasõbraliku Tartu rahu virtuaalreaalsuse loomine.


Tegevused


VR-klipi produktsioon ja platvorm "Tartu Rahu ajastuklipp"; ideekontseptsiooni väljatöötamine koostöös tellijaga; produktsioon; võtte kunstiline ettevalmistus ja eeltööd; casting - näitlejate valimine, rollidesse sobivuse kinnitamine; helistuudio töö, heliefektid ja taustahelide/muusika lisamine; helitehnika, helirežii ja mix järelmontaažis; 360 kraadi videomontaaž; arendustööd: platvormi loomine; ekraanide ning prillide eelseadistused; 3D-graafika loomine, kinnitamine, väljaarendused ja lisamine platvormile; VGraafikatööd platformil - teiste keelte graafikas lisamine ja seadistus keelevalikutele platvormil (3 lisakeelt )


Tulemused


Töö tulemuseks on intrigeeriv, hariv ja külastajasõbralik Tartu rahu teemaline virtuaalreaalsus Tartu Linnamuuseumis.


Maksumus


26 000 EUR

Tartu kohustused


2 000 EUR

Toetus


24 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuuriministeerium

Millise programmi / meetme raames


Muuseumide tegevustoetus

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Nele Dresen

Algus- ja lõpptähtaeg


16.03.2020 - 31.12.2020

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord