Asi: Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine keskkonnateemaliste õppepäevade kaudu

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0040
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Jako Jaagu
Teised töötajad: Veronika Kupri
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine keskkonnateemaliste õppepäevade kaudu
Registreeritud: 13.03.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Erinevatel õppepäevadel õpivad õpilased tundma valitud kooslustele iseloomulikke liike, tutvuvad söögi- ja maitsetaimede kasvatamise probleemide ning keskkonnamõjudega ja lahendavad rühmatöös uurimusliku õppe ülesandeid. Õppepäevadel osalemine võimaldab õpilastel tulla loodusesse, õppida erinevaid liike tundma nende loomulikus ja/või tehiskeskkonnas, arendades samas analüüsi oskusi ning tähelepanelikkust ümbritseva suhtes. Õppepäevad toimuvad TÜ Loodusmuuseumis, Tartu Keskkonnahariduse Keskuses, OÜ Luxveg kasvuhoonetes ja päris looduskeskkonnas. Õppepäevade valikul lähtuti õpitavast erialast.


Eesmärgid


Saadud teadmisi on võimalik kinnistada igapäevases õppetöös, aidates kaasa keskkonnasäästlike hoiakute kujunemisele.


Tegevused


Õpilased lahendavad sõltuvalt eesmärgist ja õppepäeva asukohast erinevaid probleemülesandeid.


Tulemused


Õppepäevadel on osalenud orienteeruvalt 895 õpilast


Maksumus


6 983 EUR

Tartu kohustused


1 748 EUR

Toetus


5 235 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse programm

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Marge Raig

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2020 - 31.12.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord