Asi: "Liikumine kõigi jaoks - võrdsete spordivõimaluste suurendamine füüsilise kirjaoskuse kaudu

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0039
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond
Vastutav töötaja: Veljo Lamp
Tähtaeg: 30.04.2023
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: "Liikumine kõigi jaoks - võrdsete spordivõimaluste suurendamine füüsilise kirjaoskuse kaudu
Registreeritud: 11.03.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Probleemiks on järjest süvenev laste ja noorte aktiivne liikumisharjumuse vähenemine. Vajadus vahetada infot ja kogemust, kuidas on lähenetud probleemi lahendamisse ja milliseid meetodeid ja praktikaid kasutavad partnerid laste ja noorte liikumusharjumuste tekitamisel.


Eesmärgid


Laste ja noorte liikumisharjumuste suurendamine läbi projektis osalejate kogemuste ja praktikate


Tegevused


Valdkonna spetsialistide vahelised kohtumised ja kogemuste ning praktikate vahetamine Jyväskyläs, Soome Vabariik; Umeas, Rootsi Kuningriik ja Tartus


Tulemused


Uute kogemuste ja praktikate kaardistamine ja nende rakendamine noorte liikumisharjumuste võimaluste loomisel ja kujundamisel


Maksumus


59 400 EUR

Tartu kohustused


4 000 EUR

Toetus


11 625 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus+

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+

Juhtpartner


Jyväskylä linn, Soome Vabariik

Partnerid


Tartu linn, Eesti Vabariik
Umea kommun, Rootsi Kuningriik;
Jyväskylä Basket Academy, Soome Vabariik;
RF-SISU Västerbotten, Rootsi Kuningriik

Juht


Veljo Lamp

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2021 - 30.04.2023

Osakond


KO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord