Asi: MHG riigikaitse õpilaste õppekäigud ja õppevahendid

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0032
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: MHG riigikaitse õpilaste õppekäigud ja õppevahendid
Registreeritud: 02.03.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine


Eesmärgid


Toetada riikaitse õppeaine õpetamist


Tegevused


Mai - oktoober 2020.a. toimub laager ja õppekäigud


Tulemused


Läbitakse riigikaitse välilaager, toimuvad riigikaitse teemalised õppekäigud


Maksumus


3 310 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 310 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kord

JuhtpartnerPartnerid


Miina Härma Gümnaasium

Juht


Tõnis Asson

Algus- ja lõpptähtaeg


02.03.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord