Asi: Toetuse andmine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmiseks.

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0030
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Toetuse andmine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmiseks.
Registreeritud: 27.02.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine ning õppevahendite soetamine


Eesmärgid


Riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine ning õppevahendite soetamine


Tegevused


Õppekäik Sidepataljoni 05.02.2020
Õppelaager Unikülas mais 2020


Tulemused


Õppekäik ning -laager toetavad õpilaste riigikaitseõpetuse alaseid teoreetilisi teadmisi ja oskusi ning aitavad mõista, kuidas kaitseväes ajateenistusel viibimine välja näeb.


Maksumus


4 004 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


4 004 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Tõnis Asson

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2020 - 01.12.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord