Asi: Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0029
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Maarja Aedviir
Tähtaeg: 16.06.2022
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine
Registreeritud: 25.02.2020

Projekt
Osalemise otsus:


Tartu Linnavalitsuse 10.03.2020 korraldus nr.242


Lühikokkuvõte


Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaart ajakohastati 2017. aastal. Välisõhu strateegiline mürakaart on kaart, mille abil antakse üldhinnang teatud piirkonna erinevate müraallikate tekitatud müratasemete kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna müratasemete kohta. Mürakaaerdi alusel koostatakse keskkonnamüra vähendamise tegevuskava. Vastavalt Atmosfääriõhu kaitse seadusele tuleb välisõhu strateegilise mürakaardi muutmine korraldada vähemalt iga viie aasta järel.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on uuendada Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaart. Pikaajaliseks eesmärgiks on linna elukeskkonna seisundi parandamine.


Tegevused


Välisõhu strateegilise mürakaardi koostamine.


Tulemused


Projekti tulemuseks on ajakohane ja seaduse nõuetele vastav välisõhu strateegiline mürakaart, mille alusel koostatakse keskkonnamüra vähendamise tegevuskava.


Maksumus


48 959 EUR

Tartu kohustused


9 792 EUR

Toetus


39 167 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm

JuhtpartnerPartneridJuht


Maarja Aedviir

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 16.06.2022

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord