Asi: Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine 2020. aastal

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0027
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine 2020. aastal
Registreeritud: 21.02.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine


Eesmärgid


Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine


Tegevused


Õppekäik, toimub märts-aprillis 2020.
Ekskursiooni eesmärk on tutvustada tervikliku taristu ja ajalooliste traditsioonidega väeosa.

Õppelaager, toimub mais 2020, Uniküla harjutusalal, Tartu maakonnas.


Tulemused


Õppekäik ja õppelaager on heaks ülevaateks, mis ootab eest noort inimest ajateenistusse minekul.


Maksumus


2 959 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 959 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitserssursside Amet

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Hugo Treffneri Gümnaasium

PartneridJuht


Tõnis Asson

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2020 - 01.12.2020

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord