Asi: Upper secondary connection in Finland and Estonia

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0023
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Kaire Mets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Upper secondary connection in Finland and Estonia
Registreeritud: 18.02.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärk on pakkuda Tartu KHK kutsevaliku õppe õppekava õpilastele ja North Karelia Municipal Education and Training Consortium ettevalmistuskursuse õpilastele võimalust õpilasvahetuseks.


Eesmärgid


Arendada koostööd mitmel tasandil: õpilased, õpetajad, programmijuhid. Eesmärgiks on kutsevaliku õppes /ettevalmistavas õppes osalevate õpilaste õpilasvahetuste pakkumine ning kahe kooli vaheline kutseõppeks ettevalmistava programmi arendustöö.


Tegevused


Õpilasvahetused (4 vahetust), heade praktikate vahetamine ja oma riigi praktikate arendamine koostöös kooliväliste partneritega.


Tulemused


Ettevalmistava koolituse/kutsevaliku õppe õpilased on läbinud õpilasvahetuse, mille käigus on arenenud nende suhtluse-, võõrkeele- ja kultuuriline pädevus, kaks kooli saavad õppekavade tasandil teha arendustööd jagades häid praktikaid.


Maksumus


5 540 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


5 540 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Nordplus

Millise programmi / meetme raames


Nordplus Junior

Juhtpartner


North Karelia Municipal Education and Training Consortium Riveria (FI-AMOJP)

Partnerid


Tartu Kutsehariduskeskus

Juht


Tartu KHK tugikeskuse juht Liine Maasikas

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2020 - 01.05.2023

Osakond


VOCO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord