Asi: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused Tartu Maarjamõisa lasteaias

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0021
Menetlev üksus: Tartu Maarjamõisa Lasteaed
Vastutav töötaja: Signe Leola-Peemot
Teised töötajad: Reet Hermet
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused Tartu Maarjamõisa lasteaias
Registreeritud: 13.02.2020
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
13.02.2020 kuni 12.02.2025
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti raames viiakse läbi tegevusi- talude külastused, õppeaia rajamine, loovtegevused, mis aitavad kaasa laste looduse tundmaõppimisele ja arendavad üldist silmaringi. Lasteaia õuealale rajatakse permakultuurne õppeaed, mis annab võimaluse lastele igapäevaselt tegutseda, saab läbi viia õppetegevusi ja töötubasid. Kõki tegevusi täiendatakse käeliste ja kunstitegevustega.


Eesmärgid


Suurendada laste teadmisi loodushoiust ja keskkonna säästlikust eluviisist, toetada lapse loomulikku uudishimu- avastada, katsetada ja uurida. Anda lastele teadmisi põllumajandusest - looma- ja marjakasvatusest, laiendada silmaringi ja kujundada tervislikke toitumisharjumusiTegevused


Permakultuurse õppeaia rajamine lasteaia õuealale koos õpitubadega, mahetalude külastused ( Hiie talu ja Viinamärdi talu), loovtegevused (maalimine, voolimine, meisterdamine) ja avastusõpe .


Tulemused


Õppeaed toetab meie lasteaia põhiväärtusi- julge, loova ja rõõmsa lapse kasvatamine. Talude külastamine avardab laste silmaringi, loovtegevused kinnistavad kogetut ja annavad kunstittööde väljapanekute näol lapsevanematele ja lastele tagasisidet.


Maksumus


7 732 EUR

Tartu kohustused


555 EUR

Toetus


7 276 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Liidu toiduprogrammide Koolikava haridusmeetmete tegevused

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

Partnerid


Hiie Talu OÜ
Lehismaa OÜ
Viinamärdi talu OÜ

Juht


Signe Leola-Peemot

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2020 - 31.08.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord