Asi: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0019
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Ülle Prommik
Teised töötajad: Merle Liivak; Piret Väljaots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides
Registreeritud: 10.02.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine Tartu linna lasteaedades ja koolides


Eesmärgid


PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on:
Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.


Tegevused


Lasteaedades ja koolides erinevad tervislikku toitumist tutvustavad töötoad ning mahetalude külastused eesmärgiga, tutvustada lastele toidu tootmist ja anda neile praktilisi oskusi ise köögivilju ja puuvilju kasvatada. Tutvutakse toidu tootmise ja keskkonna vaheliste seostega. Koolidel on võimalus osaleda Eesti Taimekasvatuse Instituudi korraldatavas sordiaretuse töötoas. Töötoad toimuvad ka Emajõe kogukonnaaias ja Tartu Maheaias.


Tulemused


15818


Maksumus


18 627 EUR

Tartu kohustused


1 409 EUR

Toetus


17 218 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Liidu toiduprogrammide Koolikava haridusmeetmete tegevused

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

Partnerid


Eesti Maaülikooli Mahekeskus SA

Juht


Ülle Prommik

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2020 - 31.08.2020

Osakond


STO

Projekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord