Asi: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus III voor

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0010
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Teised töötajad: Maarika Kurrikoff; Maret Einla
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus III voor
Registreeritud: 22.01.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab 1. jaanuar 2019 seisuga Tartu linnas 14 258 puudega isikut. Paljudel juhtudel ei ole isikute kodud ja ligipääsud kodule kohandatud vastavalt puudest tulenevale vajadusele. Perioodil 2018 - 2023 pakutakse kuni 179 puudega isikule võimalust taotleda toetust oma kodu kohandamiseks. Antud voorust plaanitakse teostada 24 kodukohandust


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on parandada sihtrühma elukvaliteeti, kohandada Tartu linnas elavate puudega isikute eluruume, võimaldada puudega inimestele iseseisvamat toimetulekut, vähendada hooldajate hoolduskoormust ja luua ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul.


Tegevused


Puudega isiku elukoha kohandamine vastavalt puudest tulenevale vajadusele.

Projekti raames on võimalik kohandada järgmiste tegevustega seotud ruume:
1) liikumisteed (nt eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine) kohandamiseks
2) hügieeniruumid
3) köögid


Tulemused


Projekti tulemusena on Tartu linna elanikud, kelle kodud ei ole vastavuses nende puudest tulenevate erivajadustega, saanud võimaluse oma kodusid kohandada. Seeläbi on võimaldatud puudega isikutel olla iseseisvam ning paremini toime tulla igapäevaelus. Samuti aitab projekt vähendada hooldajate hoolduskoormust ja luua ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul. Tegemist antud meetme kolmanda taotluse vooruga, mille raames on teostatud 24 kodukohandust.


Maksumus


219 185 EUR

Tartu kohustused


32 878 EUR

Toetus


186 307 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Rahandusministeerium

Millise programmi / meetme raames


Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Juhtpartner


STO

PartneridJuht


Maret Einla

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.08.2023

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord