Asi: Tartu Laulupeomuuseumi uus teatrinäitus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0006
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Triinu Suumann
Teised töötajad: Christine Karlson; Helje Jõgi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Laulupeomuuseumi uus teatrinäitus
Registreeritud: 17.01.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Uue teatriteemalise püsinäitusega tähistab muuseum 150 aasta möödumist eesti kutselise teatri algusest. Kolmanda korruse saalis asuv püsinäitus “Keisermantliga mees” ehk lavastus eesti teatriajaloo algaastaist on Laulupeomuuseumis olnud muuseumi avamisest saadik ning on vajadus värskendada väljapanekut. Rahvusliku teatri 150. sünnipäeva puhul soovime uue püsinäitusega vaadelda lisaks algusaastatele ka edasisi arenguid.


Eesmärgid


Laulupeomuuseumi vana teatrinäitus keskendub eesti teatri algusaastaile. 150. aastapäeva puhul on aga sobiv teha juba kokkuvõtteid ja kajastada ka teatri hilisemaid tegevusi.
Kuna Jaama 14 on Vanemuise teatri sünnikodu, keskendub ka uus teatrinäitus Vanemuise teatrile. Selles näituses luuakse aga laiem pilt teatri edenemisest ning teatri žanripõhine ajalugu.

Näituse idee on anda kaasahaarav ülevaade Vanemuise teatri 150-aastasest tegevusest ja suurendada läbi selle huvi teatri kui mitmetahulise ja pidevalt areneva kultuurikandja vastu. Näitus tutvustab teatrit nii traditsioonilise kultuurimeediumina kui ka uuenduslike suundade kandjana ning toob välja Vanemuise teatri ja tema loomeisikute panuse Eesti kultuurilukku.

Vanemuise teatri 150. aastapäeva tähistav näitus koosneb kahest osast ning paikneb näitusesaali eesruumis (19. sajand-20. sajandi algus) ja saalis (20.-21. sajand + interaktiivsed tegevused).


Tegevused


Näituse ettevalmistustööde hulka kuuluvad:
näitusetekstide koostamine, mille eest vastutavad kuraator Inge Kukk ning projektijuht Triinu Suumann;
näituse jaoks kasutatavate fotode digiteerimine ning töötlemine;
museaalide otsimine ning laenutamine;
näitusetekstide keeletoimetus;
näituse graafiline kujundus ning ruumilise lahenduse väljatöötamine.


Tulemused


Tartu Laulupeomuuseumi ekspositsiooni uuenemise läbi külastatvuse tõus ning Tartu ja Eesti olulise institutsiooni ajaloo tutvustamine.


Maksumus


18 000 EUR

Tartu kohustused


15 000 EUR

Toetus


3 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital Rahvakultuuri sihtkapital

Millise programmi / meetme raames


Rahvakultuuri sihtkapital

Juhtpartner


Tartu Laulupeomuuseum

PartneridJuht


Triinu Suumann

Algus- ja lõpptähtaeg


17.01.2020 - 18.06.2020

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord