Asi: Seame sammud eesti kooli poole

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0004
Menetlev üksus: Tartu Aleksander Puškini Kool
Vastutav töötaja: Svetlana Dolgorukova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Seame sammud eesti kooli poole
Registreeritud: 09.01.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Keeleõppetegevused Tartu Aleksander Puškini Kooli 8.-9. klasside õpilastele (ca 90 in) edukamaks toimetulekuks tööturul


Eesmärgid


Toetada muukeelsete õpilaste eesti keele omandamist, et põhikooli lõpetajate keeleoskus oleks piisav eesti gümnaasiumisse sisseastumiseks ja seal eesti keeles ainete omandamiseks


Tegevused


8.-9. klasside õpilased osalevad mitteformaalsel keelekursusel eesti koolis ja sooritavad gümnaasiumisse sisseastumiskatsete testid


Tulemused


8.-9. klasside õpilased on keeleliselt paremini ettevalmistatud eesti gümnaasiumisse sisseastumiseks - julgemalt suhtlevad eesti keeles, omavad kogemust gümnaasiumisse sisseastumiskatsete sooritamisest


Maksumus


5 625 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


5 625 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul (2014-2020.1.5.5)

Juhtpartner


Tartu Aleksander Puškini Kool

Partnerid


Tartu Mart Reiniku Kool
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Juht


Tatjana Waldek, projektijuht,

Algus- ja lõpptähtaeg


20.01.2020 - 29.05.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord