Asi: Regionaalse konkursi "Parim noor instrumentalist 2020 " osaline toetamine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0002
Menetlev üksus: Tartu II Muusikakool
Vastutav töötaja: Siiri Lipping
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Regionaalse konkursi "Parim noor instrumentalist 2020 " osaline toetamine
Registreeritud: 03.01.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Konkursi "Parim noor instrumentalist 2020" osaline toetamine


Eesmärgid


Tekitada noorte hulgas huvi pillimängu vastu, saavutada pillimängus paremaid tulemusi


Tegevused


Võimaldada muusikahuvilistel lastel osa võtta regionaalsest konkursist


Tulemused


Noortes tekib suurem huvi pillimängu vastu tänu võimalusele võtta osa konkurssidest.


Maksumus


260 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


260 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu II Muusikakool

PartneridJuht


Imbi Sokolova

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2020 - 31.03.2020

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord