Asi: Kodud tuleohutuks 2020 taotlusvoor

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0001
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnavarade osakond
Vastutav töötaja: Jaanika Hõim
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kodud tuleohutuks 2020 taotlusvoor
Registreeritud: 03.01.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kolm-neli korda rohkem inimesi. See tähendab, et liiga paljud Eesti kodud ei ole nende elanikele ohutud. Neis samades kodudes üksi elavad eakad või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed on Päästeameti üks suuri proovikivisid, sest 2018. aasta tulesurmade statistika kohaselt on kõige sagedasem tules hukkunu üksi elav vanemaealine ning see trend pigem jätkub. 2018 aastal põles kokku 732 kodu, tulekahjudes hukkus 50 ja sai vigastada 102 inimest. Kodudes hukkus neist 46 inimest. Üle poolte hukkunutest (53%) puudus kõige esmasem elupäästja – suitsuandur. 2019 aasta novembri seisuga oli tules hukkunud juba 31 inimest, vigastada saanuid 92. Peamiselt tekkisid kodutulekahjud elektriseadmete kasutamisest või riketest elektriseadmetes, lisaks leidis aset ka küttesüsteemiga seotud tulekahjusid. 16.12. seisuga on 2019 aastal hukkunud juba 40 inimest.
Eestis on endiselt tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud ning vajavad kindlustunnet, et neid ei ole nende murega üksi jäetud. Eelneval projekti perioodil sai korda tehtud 663 kodu ning oluline on selle tööga jätkata igas Eesti otsas.


Eesmärgid


Suurendada toimetulekuraskustes leibkondade hulka, kus on kõrvaldatud kriitilised tuleohutusalased probleemid ja parandada eraomandis olevate elamispindade tuleohutust.


Tegevused


 Olemasoleva küttekolde ja - seadme parandamine;
 Vana küttekolde ja - seadme lammutamine ning uue ehitamine;
 Korstnapühkimise teenus;
 Esmased tulekustutusvahendid (suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti);
 Eksperthinnang;
 Elektrisüsteemi parandamine;
 Elektriaudit;
 Gaasiseadmete parandamine;
 Uue gaasiseadme ehitus;
 Erilahendused, nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste erilahendused.


Tulemused


Suurenenud elamispindade arv, kus on kõrvaldatud kriitilised tuleohutusalased probleemid


Maksumus


45 000 EUR

Tartu kohustused


15 000 EUR

Toetus


30 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Päästeamet

Millise programmi / meetme raames


Kodud tuleohutuks

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Jaanika Hõim

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2020 - 30.11.2020

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord