Asi: Tartu II Muusikakooli akordioniansambli Unisoon ja kandleansambli esinemisega seotud kulud

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0159
Menetlev üksus: Tartu II Muusikakool
Vastutav töötaja: Siiri Lipping
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu II Muusikakooli akordioniansambli Unisoon ja kandleansambli esinemisega seotud kulud
Registreeritud: 18.12.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Käesoleva projekti raames on Tartu II MK võimalus akordioni- ja kandleansamblil katta esinemistega seotud kulutused.


Eesmärgid


Tekitada noortes huvi akordioni- ja kandlemängu vastu.


Tegevused


Anda lastele võimalus esineda ansambliga ka väljaspool kooli.


Tulemused


Ansamblis osalemine motiveerib rohkem pilli harjutama, tekitab ühtekuuluvustunnet.


Maksumus


670 EUR

Tartu kohustusedToetus


670 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Millise programmi / meetme raames


Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus

Juhtpartner


Tartu II Muusikakool

PartneridJuht


Olga Kostjukovitš, Hanna Vallimägi

Algus- ja lõpptähtaeg


11.09.2019 - 31.07.2020

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord