Asi: Programm noortekohtumised projekt "Meie oleme need, kellest algab muutus"

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0157
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Kaide-Liis Suurväli
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Programm noortekohtumised projekt "Meie oleme need, kellest algab muutus"
Registreeritud: 11.12.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt on vajalik noortele, et nad õpiksid läbi mänguliste tegevuste tähelepanu pöörama enda ümber toimuvale, märkaksid kohti, kus käed külge lüüa, pööraksid tähelepanu oma jalajäljele, mõtleksid kuidas taaskasutada, julgeksid esineda ja enesele tähelepanu pöörata. Samuti saavad projektipartnerite noored praktiseerida suhtlust teises keeles.


Eesmärgid


Noortekohtumise eesmärkideks on:
* tutvustada noortele maailmaharidust (harida noori ühiskonna, keskkonna, vaimse tervise ja enesearengu teemadel)
* tutvustada eneseväljendusvõimalusi (kunst, muusika, improvisatsioon, teater)
* arendada noortes võtmepädevusi (sobiva suhtlusviisi/keele valimine, ülevaate saamine Narva ja Tartu noorte tegemistest, teadmiste laiendamine demokraatia, kodanikuühiskonna ja inimõiguste kohta, võime tegutseda oma ideede elluviimise nimel).


Tegevused


Enne noortekohtumise (veebruari alguses) toimub noortekohtumise eelkohtumine, kus paar noort koos grupijuhtidega vaatavad üle ja kinnitavad ajakava, vajadusel täiendavad noortekohtumise sisu ning tutvuvad keskkonnaga, kus noortekohtumine toimub.

Noortekohtumise läbivaks teemaks on maailmaharidus. Igal päeval keskendume süvitsi ühele teemale.

Esimene päev keskendume ühiskonnale. Räägime kodanikualgatusest, võimalustest mida noortele pakutakse. Vastame küsimustele kuidas jõuda ideest reaalsuseni, kuidas ise ühiskonda panustada ning haarata kinni võimalustest, mida pakutakse. Samuti tutvustame teineteisele Tartu ja Narva võimalusi.

Teisel päeval keskendume keskkonnale. Õpime, kuidas saame oma jalajälge Maal vähendada, millistel viisidel saame panustada taaskasutusse. Noored teevad üksteisele töötube taaskasutuse teemal (saavad selle ise planeerida, välja mõelda ja läbi viia). Samuti tutvustab Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium oma Erasmus+ projekti, mis keskendus keskkonnale ja prügile. Võimaluse korral külastame ka Pärnu Reoveepuhastusjaama.

Kolmandal päeval keskendume isiklikule arengule ja minale. Selleks õpime improvisatsiooni ja erinevaid tehnikaid, kuidas valmistuda avalikuks esinemiseks, kuidas avalikult esineda Endla Noortestuudio noortelt näitlejatelt.

Neljandal päeval teeme noortekohtumise analüüsi, mida õppisime, mida teeksime teinekord teisiti ja otsime uusi koostöövõimalusi. Samuti tunnustame ja täname noori, kes noortekohtumisel osalesid.Tulemused


Projekti lõppedes on noortel laiemad teadmised keskkonna säästlikust elustiilist, reaalsed oskused kuidas keskkonnasäästlikumalt käituda, mõtteviis “kus viga näen laita, seal tulen ja aitan või vähemalt mõtlen sellele,” oskavad algatada ja oma ideede realiseerimiseks õigeid samme astuda.Maksumus


2 300 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 300 EUR

Kellele taotlus esitatakseSihtasutus Archimedes – Noorteagentuur

Millise programmi / meetme raames


Programm noortekohtumised

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Kaide-Liis Suurväli

Algus- ja lõpptähtaeg


15.01.2020 - 14.04.2020

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord