Asi: Use of ICT in pre-primary and primary education

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0156
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Hellik
Vastutav töötaja: Signe Saluäär
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Use of ICT in pre-primary and primary education
Registreeritud: 10.12.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Osalemine Erasmus+ programmi raames Norras Tromsøs, 14.01.-17.01.2020 toimuval seminaril "Use of ICT in pre-primary and primary education"


Eesmärgid


Õppealajuhataja Ela Raide seminaril osalemine


Tegevused


Koolitusel osalemine


Tulemused


Teadmiste jagamine kolleegide ja lastega


Maksumus


1 501 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 501 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus + programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Hellik

PartneridJuht


Karita Rokka

Algus- ja lõpptähtaeg


10.12.2019 - 31.03.2020

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord