Asi: Tartu KHK osalemine Euroscola programmis

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0149
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu KHK osalemine Euroscola programmis
Registreeritud: 20.11.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 eluaastat. Euroscola toimub Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis Prantsusmaal, ürituse töökeelteks on inglise, saksa ja prantsuse keel. Tartu KHK-st osaleb Euroscola programmis 24 õpilast+2 õpetajat, 15.mail 2020


Eesmärgid


Tutvuda Euroopa Parlemendi tööga ning saada võimalus ise läbi mängida üks istung 15.05.2020.


Tegevused


Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast "mängida" läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis.
Hommikupoolikul võtavad sõna Euroopa Parlamendi ametnikud, kes tutvustavad parlamendi toimimist ning vastavad küsimustele.
Pärastlõunal jagunevad õpilased eelnevalt kokku lepitud teemadega tegelevatesse töörühmadesse.
2019/2020. a teemad on:
- Keskkond ja taastuvenergia. Kuidas soodustada kestlikku arengut?
- Julgeolek ja inimõigused. Kas inimõigusi võib julgeolekukaalutlustel piirata?
- Noored ning alkohol ja uimastid. Kas alkoholi- ja uimastitarbimist saab vältida?
- Euroopa tulevik. Milline peaks olema Euroopa tulevik?
- Ränne ja integratsioon. Mida peaks Euroopa tegema rände ja integratsiooni küsimuses?
- Noorte tööhõive. Noorte tööhõive kui Euroopa tõsiseid probleeme.


Tulemused


Eesmärgiks on saada selgem ülevaade Euroopa Liidu juhtimisest, tegevuse eesmärkidest ning väljakutsetest, millega hetkel tegeleb Euroopa Parlament.


Maksumus


12 378 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


12 378 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis

Millise programmi / meetme raames


Euroscola

JuhtpartnerPartneridJuht


Tartu KHK iluteeninduse ja tekstiili osakonna kutseõpetaja Elo Õun

Algus- ja lõpptähtaeg


14.05.2020 - 16.05.2020

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord