Asi: Kitarri soetamine Tartu II Muusikakoolile

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0148
Menetlev üksus: Tartu II Muusikakool
Vastutav töötaja: Siiri Lipping
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kitarri soetamine Tartu II Muusikakoolile
Registreeritud: 19.11.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Käesoleva projekti raames on Tartu II Muusikakoolil võimalus soetada kitarr.


Eesmärgid


Tekitada noorte hulgas suuremat huvi kitarrimängu vastu.


Tegevused


Anda õpilastele rohkem võimalust tegeleda kitarrimänguga.


Tulemused


Tekib võimalus suurendada kitarriõppijate arvu.


Maksumus


720 EUR

Tartu kohustused


420 EUR

Toetus


300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ

Millise programmi / meetme raames


Igal lapsel oma pill

Juhtpartner


Tartu II Muusikakool, Kaunase pst 23 50706

PartneridJuht


Imbi Sokolova

Algus- ja lõpptähtaeg


19.11.2019 - 01.02.2020

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord