Asi: Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0147
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Teised töötajad: Ave Tooming; Maarika Kurrikoff; Marek Treufeldt; Merle Liivak; Piret Väljaots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)
Registreeritud: 11.11.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


2018. aasta andmetel on Eestis peamiseks surmapõhjuseks vereringeelundite haiguste ja kasvajate kõrval õnnetused, mürgistused ja traumad. https://tai.ee/images/surmad2018.png
Nendest suure osa moodustavad juhuslikud kukkumised. Lisaks surmapõhjusele on tegemist olulise ravikulu põhjustajaga. 2017. aasta statistika põhjal olid kukkumistega seotud otsesed ravikulud ligi 20 miljonit eurot aastas. Võrdluseks võib lisada, et sõidukiõnnetuste tagajärjel tekkinud ravikulud moodustasid veidi üle 2 miljoni euro aastas. Üle 65aastased inimesed saavad kukkumise tagajärjel rohkem viga kui nooremad. Tartu linna statistikat ei saa eraldi välja tuua, kuid ei ole põhjust arvata, et see erineks oluliselt Eesti keskmisest. Praegusel hetkel puudub Eestis riiklik programm kukkumiste ennetamiseks ning sellega seotud ravi- ja hoolduskulude vähendamiseks. Kukkumiste tagajärjel jäävad paljud eakad voodikeskseks ning kõrvalabist sõltuvaks. See omakorda põhjustab lähedaste suure hoolduskoormuse kas hoolekandeteenuste eest tasumisel või töölt eemalejäämisega ning ka linna kulutused hoolekandeteenustele järjest suurenevad.


Eesmärgid


Projekti lõpuks on projektis osalenud tartlaste lähedased (omastehooldajad) tööturul aktiivsed ning nende hoolduskoormus ei ole olulisel määral suurenenud.


Tegevused


Projekti käigus võetakse tööle abimees, kes abistab eakaid lihtsamate koduste töödega, mille tarvis spetsiaalset meistrimeest on ebaotstarbekalt kallis tellida, kuid mille tegemata jätmine või iseseisvalt tegemine võib eakal põhjustada kukkumisi. Abimees ei teosta koduhooldusteenust (hügieeniprotseduurid, koristamine jms).
Abimees teostab eakate koduse keskkonna hindamise ning aitab kõrvaldada kukkumisriske (kinnitab lahtised vaibad, abistab mööbli ümberpaigutamisel jne). Abimees teostab lihtsamaid koduseid töid, mis eeldavad ronimist nt vahetab lambipirne, abistab kardinate vahetamisel. Samuti aitab abimees paigaldada koduseid abivahendeid nt käsipuud jmt, mis on eakale määratud kukkumisriski vähendamiseks, kuid mille paigaldust ei teosta tarvikut müüv/rentiv ettevõte.
Lisaks koduse keskkonna hindamisele ja kergemale kohandamisele tuleb abimees appi, kui inimene on kodus kukkunud - abimees reageerib väljakutsele ning kasutades tänapäevaseid seadmeid aitab kukkunu tagasi ratastooli/voodisse. Nii säästame omastehooldaja füüsilist ja vaimset tervist ning vähendame kiirabi ja päästeameti väljakutseid, kus ei ole vajadust spetsiifilise meditsiini- ja/või päästeabiks.


Tulemused


Väheneb eakate kukkumiste ja kukkumistest tingitud vigastuste arv.
Väheneb kukkumistega seotud kiirabi ja päästeameti väljakutsete arv tööpäevadel.
Väheneb linna koormus kukkumisjärgse hoolduse ja tervishoiuteenuste korraldamisel - eakas tartlane on kodus iseseisvalt toimetulev võimalikult kaua.


Maksumus


64 680 EUR

Tartu kohustused


9 702 EUR

Toetus


54 978 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Innove

Millise programmi / meetme raames


Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused

Juhtpartner


Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond

PartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2020 - 31.03.2021

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord