Asi: Erasmus + programm toetuse kasutamine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0143
Menetlev üksus: Tartu Karlova Kool
Vastutav töötaja: Epp Pärn
Tähtaeg: 31.12.2019
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus + programm toetuse kasutamine
Registreeritud: 05.11.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Osalemine Iirimaal Dublinis, 21. - 24.11.2019, toimuval seminaril "The Language Exchange: Use European mobility projects to ignite the spark to speak"


Eesmärgid


Õpetaja Iris Solnik`u seminaril osalemine


Tegevused


Koolitusel osalemine


Tulemused


Teadmiste jagamine kolleegidele


Maksumus


492 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


492 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus + programm

Juhtpartner


Tartu Karlova Kool

PartneridJuht


Heidi Kiuru

Algus- ja lõpptähtaeg


05.11.2019 - 31.12.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord