Asi: Tartu Veeriku Kooli õpiüritus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0139
Menetlev üksus: Tartu Veeriku Kool
Vastutav töötaja: Margareta Samm
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Veeriku Kooli õpiüritus
Registreeritud: 29.10.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Veeriku Kooli õpiüritus "KAASAV RUUM - IGA ÕPPIJA JA ÕPETAJA ABIMEES" annab meile võimaluse õppida kaasava õpimaastiku koosloomiseks vajalikke oskusi ning tutvuda Soome kooliarhitektuuri ja kaasava hariduse praktikaga


Eesmärgid


Luua Veeriku koolis valmidus üleminekuks avatud õpiruumile ja kaasava koolikeskkonna loomiseks õpetajate ja erialaspetsialistide koostöös.


Tegevused


22. oktoobril Soome Saunalahti kooli külastamine ja järgnevalt läbi nelja koolituse õpitu mõtestamine ja ellurakendamine


Tulemused


Projekti tulemusena on 30 kooli haridustöötajat osalenud õppereisil Soome Saunalahti kooli ning läbinud 4 koolitust 12 akadeemilise tunni ulatuses


Maksumus


7 558 EUR

Tartu kohustused


2 558 EUR

Toetus


5 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Innove

Millise programmi / meetme raames


Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine

Juhtpartner


Tartu Veeriku Kool
Veeriku 41 Tartu 50407
veeriku@veeriku.tartu.ee

PartneridJuht


Tiina Luige- õppekorraldusjuht

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2019 - 30.04.2020

Osakond


HO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord