Asi: Riigikaitseõpetuse õppekäikude korraldamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0137
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Riigikaitseõpetuse õppekäikude korraldamine
Registreeritud: 28.10.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppekäikude läbiviimiseks.


Eesmärgid


Toetada riigikaitse õpetust koolis


Tegevused


Aprillis 2020 korraldatakse 2 õppekäiku (50+50 õpilasele). Õppekäikude sihtkohad on Võru Kuperjanovi jalaväepataljon ja Valga muuseum.
Õppekäigu eesmärk on tutvustada kaitseväelase elukutset, kaitseväe ülesehitust ja
väärtustada kaitseväge läbi ajalooliselt tähtsa ning tervikliku taristuga väeosa
tutvustamise. EV sõjalise ajaloo tutvustamine püsiekspositsiooni näol ning läbi
erinevate aktiivsete tegevuste.
Programm: 08:00 väljasõit Kopli 1 kooli juurest
09:00 saabumine Kuperjanovi jalaväepataljoni
11:45 Lõuna Kuperjanovi JVP
12:30 Lahkumine Võrust
13:30 Saabumine Valga Mil. Muuseumi
14.00-17:00 Ekskursioon ja tegevused Valga Mil. Muuseumis
16:30 Sõdurisupp
17:30 Tagasisõit Tartusse külastame Barclay de Tolly mausoleumi
19:30 Saabumine kooli.


Tulemused


Korraldatud on õpilastele õppekäigud.


Maksumus


2 512 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 512 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kor

JuhtpartnerPartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Jaanika Ojakõiv

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2020 - 01.12.2020

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord