Asi: Riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0136
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine
Registreeritud: 28.10.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks


Eesmärgid


Toetada riigikaitse õpetust koolis


Tegevused


Mais 2020 toimub riigikaitse laager 100-le õpilasele. Õppelaagri programm: Kaitseväe distsipliin, seisangud ja rivisammud, orienteerumine topograafilise kaardi abil, jaotelgi püstitamine, harjutusala valve ja telkide kütmine, maskeerimine, toidu valmistamine välitingimustes, välihügieen, liikumisviisid maastikul, relva käsitlemine.


Tulemused


Korraldatud on õpilastele riigikaitse laager.


Maksumus


5 586 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


5 586 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kord

JuhtpartnerPartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Jaanika Ojakõiv

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2020 - 01.12.2020

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord