Asi: BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors (VET SKILLS)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0135
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors (VET SKILLS)
Registreeritud: 28.10.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Kutsevõistlused tõstavad kutsehariduse prestiiži ning suurendavad üldsuse teadlikkust kutseharidusest kui väärtusest. Koolitasemel toimuv kutsevõistlus aitab õpilasel kontrollida oma oskusi ning valmistuda riiklikuks võistluseks. Riiklike kutsevõistluste võitjate prioriteet on osaleda rahvusvahelistel kutsevõistlustel sealhulgas EUROSKILLS-il ja WORLDSKILLS-il. Selle projekti eesmärk on välja töötada kutsevõistluse mudel toitlustus- ja toiduainete tööstuse valdkonnas, vastavalt EUROSKILLS ja WORLDSKILLS põhimõtetele.


Eesmärgid


Projekti peamine eesmärk on välja töötada kutsevõistluse mudel toitlustus- ja toiduainete tööstuse valdkonnas, vastavalt EUROSKILLS ja WORLDSKILLS põhimõtetele.


Tegevused


Projekti käigus töötatakse välja võistluste korraldamise käsiraamat, võistluseeskirjad ja hindamise nõuded. Projektiperioodil toimub 4 rahvusvahelist projektikohtumist,ning 3 levitusüritust. Projekti lõpus toimub Leedus kutsevõistluse testimine. Luuakse ka projektilogo ning Facebooki leht.


Tulemused


Projekti tulemusel on välja töötatud ühtne kutsemeistrivõistluste korraldamise raamistik


Maksumus


35 430 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


35 430 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Leedu Riiklik Agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 koostööprojekt

Juhtpartner


Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras (Leedu)

Partnerid


1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. VSIA Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums (Läti)

Juht


Tartu KHK lihatehnoloogia kompetentsikeskuse juhataja Kristi Luht

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 28.02.2022

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord