Asi: Study visit: Internationalization and innovative VET practices in Spain: the case of the Basque Country

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0132
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Study visit: Internationalization and innovative VET practices in Spain: the case of the Basque Country
Registreeritud: 18.10.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


2016.a kinnitas Tartu KHK Rahvusvahelistumise strateegia aastani 2020, mis toetab püüdlusi rahvusvahelistumise kaudu integreerida innovatsiooni, ettevõtlussuhteid ning arendustegevust õppetegevusega selliselt, et see parandaks oluliselt arendus- ja õppetegevuse kvaliteeti ning tõstaks kooli rahvusvahelist konkurentsivõimet.
Väärtustame igat uut kogemust ja parimaid praktikaid just rahvusvaheliselt tasandilt, mistõttu seminaril osalemine on just selleks hea võimalus. Seminaril on võimalik õppida nii Hispaania kogemusest kui ka teiste osalevate riikide parimatest praktikatest.


Eesmärgid


Eesmärk on osaleda õppevisiidil Baskimaale perioodil 25.11.-29.11.2019. Õppevisiidil tutvutakse Hispaania (Baskimaa) kutseharidussüsteemiga; luuakse uusi partnerlussuhted ja uuenduslikke projektiideid kutsehariduses.


Tegevused


Tartu KHK poolt osaleb õppevisiidil direktor Raini Jõks. Hispaanias Baskimaal korraldataval õppevisiidil „Internationalization and innovative VET practices in Spain: the case of the Basque Country“ on hea võimalus saada teada, millised on Hispaania kui Euroopa suurriigi head praktikad ja kogemused kutsehariduse rahvusvahelistumisel. Seminaril käsitletavad teemad on väga olulised ja vajalikud edasiste kutsehariduse rahvusvaheliste tegevuste kavandamisel nii kooli tasandil kui ka Eesti kutseharidusmaastikul.


Tulemused


Tartu KHK direktor Raini Jõks on osalenud õppevisiidil ning tutvunud Baskimaa kutseharidussüteemiga ning loonud uusi kontakte.


Maksumus


1 025 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 025 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ agentuuride omavaheline koostöö

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


Raini Jõks

Algus- ja lõpptähtaeg


25.11.2019 - 29.11.2019

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord