Asi: TED3 Tools for Employment & Environment Education Development

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0131
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Mariliis Maremäe
Teised töötajad: Grete Sarap; Helene Toomeoks; Jaanika Palm
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: TED3 Tools for Employment & Environment Education Development
Registreeritud: 17.10.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


TED3 projekti puhul on tegu rahvusvahelise koostöö projektiga, kuhu Tartu Noorsootöö Keskus on kaasatud noorsootöö valdkonna organisatsioonina. Projekt on loodud panustamaks jätkusuutliku arengu toetamisesse.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on keskenduda sotsiaalmajanduslikule arengule ja noorsootöö varustamisele vajalike meetoditega, et propageerida keskkonnasõbralikku mõtteviisi ja käitumist.
- valdkonnaülese koostöö arendamine
- praktikate, ideede ja kogemuste jagamine
- noorte ja noorsootöötajate teadlikkuse tõstmine


Tegevused


Kick-off Meeting Poolas
Koolitajate koolitus Mehhikos
Töövarjude külastus Peruusse
Töövarjude külastus Eestisse
Töövarjude külastus Hispaaniasse
Töövarjude külastus Poola
Töövarjude külastus Brasiiliasse
Töövarjude külastus Itaaliasse
Kohalikud töötoad Eestis
Kohalikud töötoad Poolas
Kohalikud töötoad Peruus
Noorsootöötajate koolitus Brasiilias
Lõpukonverents Itaalias


Tulemused


1. Green-Lab InKubator
2. Youth Work Bank
3. Set of Webinars
4. Toolkit of TED3 Best Practices
5. Booklet on Green Rights


Maksumus


1 440 EUR

Tartu kohustused


144 EUR

Toetus


1 296 EUR

Kellele taotlus esitatakseMillise programmi / meetme raames


Erasmus+ Programme: Capacity Building in the field of youth

Juhtpartner


EUROPEJSKA FUNDADCJA ROZWOJU CZLOWIEKA

Partnerid


Global Unity Sumak Kausay - MEXICO
Centro Urbes - PERU
Asociació Cultural Tabala - SPAIN
The Fools - BRASIL
EuroDemos Youth Mobility NGO - ITALY
Tartu Noorsootöö Keskus

Juht


Mariliis Maremäe

Algus- ja lõpptähtaeg


15.12.2018 - 15.06.2020

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord