Asi: Ideeviit“ projekt „Noorte vaimse ja füüsilise tervise seminarid“

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0130
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Kaide-Liis Suurväli
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Ideeviit“ projekt „Noorte vaimse ja füüsilise tervise seminarid“
Registreeritud: 15.10.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti ideeks on korraldada Anne Noortekeskuse ruumides kolm tervise seminari päeva, mis keskenduvad noorte vaimse ja füüsilise tervise hoidmisele. Seminarid on mõeldud kuni 75 noorele osalejale (igal seminaril ootame osalema kuni 25 noort), vanusegrupp on 11-16 eluaastat, sest et selles vanusegrupis keskendume eelkõige põhikooli noortele. Arvame, et sellises sihtgrupis jõuame teha ennetustööd ja noori harida vaimse ja füüsilise tervise teemadel.


Eesmärgid


Meie kui noored võiksime paremini mõista ja osata hoida enda vaimset ja füüsilist tervist. Võiksime suuta ennetada ja tulla paremini toime koolistressi ja koolikiusamisega. Hoiduda erinevatest meelemürkidest. Suuta keskenduda ja öelda jah just nendele tegevustele, mis soodustavad meie arengut. Osata paremini toime tulla oma emotsioonide ja tunnetega igapäevaelus. Suuta keskenduda ja öelda jah just nendele tegevustele, mis soodustavad meie arengut. Me võiksime olla enesekindlama ja teada millist kahju teevad meile meelemürgid. Kutsume 3 terviseseminari päeva raames meiega rääkima, töötube läbi viima ja aega veetma toredad ja head eeskujud, kellele on tähtis tervislik toitumine ja liikumine. Teeme koos tervislike toite, proovime kihvte aktiivseid liikumise viise. Koos projektimeeskonnaga tunneme ja näeme, et noored kannatavad üha enam stressi all ning tihtilugu kuritarvitavad meelemürke, et probleemidest enda arust jagu saada kuigi tegelikkuses asi kulmineerub hullemaks. Loodame läbi terviseseminaridele anda noortele julgust teha teistoodi valikuid ja mitte pöörduda meelemürkide poole.


Tegevused


Tervise seminari päevade raames saame teadmisi, kuidas hoida ära kooli ja õpistressi. Kuidas tagada tänapäeva kiires maailmas tasakaal kooli ja vaba aja vahel. Kuidas teha tervisele kasulike valikuid, kuidas ennetada narkootiliste ainete kuritarbimist. Tutvustame põnevaid ja uusi füüsilise tervise hoidmise viise: nt funjooga, tantsuline liikumine, mis ei ole kättesaadavad ja rahakotisõbralikud kõikidele noortele. Teeme koos süüa koos asjatundjaga tervislike toite, süübime toidumaailm ja õpime tegema tervislike toidu valikuid. Läbi kolme seminari päeva õpime hoidma enda vaimset heaolu ja tervist, keskendume aktiivsele liikumisele ja tutvustame erinevaid teraapilisi liikumis viide. Kolmandal tervise seminaril tutvume põneva ja vaheldusrikka toidumaailmaga. Kolm terviseseminari on avatud osalusega, ootama sinna osaleme kõiki Tartu noori. Projekti viime ellu Anne Noortekeskuse aktiiviga. Projekt on meile tähtis, kuna tänapäeva kiires maailmas ümbritseb meid noori väga palju infot ja mõjutegureid, et selles kiires maailmas ellu jääda, peab oskama noor teha iseseisvaid ja häid valikuid, mis toetaksid tema tõelisi eesmärke ja kuidas saab noor lihtsate vahenditega keskenduda enda vaimse ja füüsilise tervise hoidmisele.


Tulemused


Projekti teemaks on noorte vaimse ja füüsilise tervise hoidmine. Soovime tõsta noorte teadlikust, kuidas teha häid ja tervislike valikuid. Saame targemaks valdkonnas kuidas valmistada tervislike toite, milliseid võimalused on et hoida füüsilist aktiivsust. Samuti kuidas oma vaimset tervist hoida. Kui meil toimuvad tervise seminarid siis postitame samaaegselt ka Facebooki ja instagrami storysid ning live, läbi mille soovime jõuda rohkem arvu noorteni.


Maksumus


1 800 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 800 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


Projektikonkurss „Ideeviit“

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Kaide-Liis Suurväli

Algus- ja lõpptähtaeg


26.09.2019 - 15.12.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord