Asi: International professional mastery competition „Balticskills“- chance to new life”

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0127
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: International professional mastery competition „Balticskills“- chance to new life”
Registreeritud: 08.10.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärk on välja töötada Balti riikide kutsevõistlus puidutöö, elektroonika ja keevituse vallas. Antud erialad on populaarsed Balti riikides. Võistlus annaks väga head võimalused noorte kutseõppurite motiveerimiseks õppida valitud erialal ning annab suurepärase võimaluse anda lisa erialast ettevalmistust ja oskusi sisenemiseks tänapäeva tööturule. Võistluse raamistikku koordineerib SA Innove (mitte ametlik partner).


Eesmärgid


Projekti eesmärk on luua jätkusuutlik kutsemeistrivõistlus puidu-, elektroonika ja keevituse alal Balti riikide kutseõppeasutustele.


Tegevused


Projekti käigus toimub vähemalt 4 rahvusvahelist partnerkohtumist.
Analüüsitakse kolme riigi häid praktikaid kutsevõistluste korraldamises.
Ettevalmistatakse ja arendatakse metoodikad professionaalse kutsemeistrivõistluse korraldamiseks ja läbiviimiseks ja hindamiseks.
Ettevalmistatakse professionaalsed ülesanded elektrikute, keevitajate ja tislerite kutsemeistrivõistluseks (3 erivnevat valikut).
Toimub koolitus- kuidas korraldatakse kutsemeistrivõistlused Eestis (Eesti näide) SA Innove eestvedamisel. Kaastakse kutsehariduse eksperte võistluste korraldamiseks.Tulemused


Projekti tulemusel töötatakse välja ühtne kutsemeistrivõistluste korraldamise raamistik Balti riikides (kutsevõistluse ülesanded, metoodika, hindamine). Kutsevõistlust testitakse Leedus projekti lõpus.
Toimub ka konverents projekti tulemustest Leedus juhtpartneri juures.


Maksumus


18 029 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


18 029 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Leedu Riiklik Agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 koostööprojekt

Juhtpartner


Alytus Vocational Training Centre (Leedu)

Partnerid


Jegava Technical School (Läti)
Liepaja State Technical School (Läti)
Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)

Juht


Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2019 - 31.03.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord