Asi: Tartu Maarjamõisa Lasteaia õppeprogrammid KIK-i projekt

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0125
Menetlev üksus: Tartu Maarjamõisa Lasteaed
Vastutav töötaja: Reet Hermet
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Maarjamõisa Lasteaia õppeprogrammid KIK-i projekt
Registreeritud: 03.10.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Keskkonnateadlikkuse tõstmine


Eesmärgid


Õppekäik tundmaks Eesti kalu, nende eripära ja kohastumisi.


Tegevused


Õppekäik Võrtsjärve Järvemuuseumi õppekeskusesse


Tulemused


Lapsed tunnevad eesti veekogudes elavaid kalu


Maksumus


600 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


600 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Maarjamõisa Lasteaed

PartneridJuht


Eneli rästa

Algus- ja lõpptähtaeg


21.07.2019 - 23.06.2020

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord