Asi: XXV Lõuna-Eesti meestelaulu päev

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0123
Menetlev üksus: Tiigi Seltsimaja
Vastutav töötaja: Riho Leppoja
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: XXV Lõuna-Eesti meestelaulu päev
Registreeritud: 30.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


XXV Lõuna-Eesti meestelaulu päeva korraldamine


Eesmärgid


Üritusega võetakse kokku veerandsajandi pikkune periood, mil nimetatud laulupäevi korraldatud on. Korraldamise eesmärgiks on koorilaulu traditsiooni hoidmine ja edasiarendamine laulupidudevahelisel perioodil.


Tegevused


Proovid, kontsert


Tulemused


Meeskoorilaulu populaarsus Lõuna-Eestis on kasvanud. Kooridesse lisandub uusi lauljaid. Laulupäev on mõjutanud positiivselt kogu Eesti meeskooriliikumist.


Maksumus


4 842 EUR

Tartu kohustused


2 442 EUR

Toetus


2 400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Keskus

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tiigi Seltsimaja

PartneridJuht


Riho Leppoja

Algus- ja lõpptähtaeg


30.09.2019 - 30.01.2020

Osakond


KO

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord