Asi: Ilmatsalu kooli loodusõppeprogrammid

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0120
Menetlev üksus: Ilmatsalu Põhikool
Vastutav töötaja: Anu Köidam
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Ilmatsalu kooli loodusõppeprogrammid
Registreeritud: 23.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt aitab tõsta Ilmatsalu kooli õpilatse keskkonnateadlikkust.


Eesmärgid


Õppeprogrammide eesmärkideks on toetada järgmisi tegevusi: õpilased mõistavad looduses toimuvaid protsesse, õpivad tundma elurikkust, oskavad seostada loodust ning inimühiskonda.


Tegevused


Õppekäigud erinevatesse kohtadesse


Tulemused


Mõistavad säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid.


Maksumus


1 495 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 495 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse programm

Juhtpartner


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

PartneridJuht


Anu Köidam

Algus- ja lõpptähtaeg


02.09.2019 - 31.08.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord