Asi: Erivajadustega lastele puude taotlemise tööprotsessi lihtsustamine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0119
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Heili Piho-Arna
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erivajadustega lastele puude taotlemise tööprotsessi lihtsustamine
Registreeritud: 22.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Projekti eesmärgiks oli koostöös Sotsiaalkindlustusametiga disainida ja seeläbi ka lihtsustada puudega lapse vanema aruandekohustust sügava puudega laste puuete korduvtaotlemisel, abivahendi ning rehabilitatsiooniteenuse taotlemisel. Tegemist ei olnud avaliku projektiga ning kohalikke omavalitsus kaasati valikuliselt. Projektis osales: Tallinnast 4 linnaosa valitsust, Tartu vald, Tartu Linnavalitsus, Narva Linnavalitsus, Tapa Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus ja Rae Vallavalitsus.


Tegevused


Projekti kaudu püüti piloteerida töövoogu, milles Sotsiaalkindlustusamet pakub proaktiivselt lapsevanemale informatsiooni lapse puude lõppemisest ning muutumatu terviseseisundi puhul pikendatakse puuet automaatselt, sh määratakse ka koheselt abivahendi vajadus ja rehabilitatsiooniteenus. Vajadusel küsitakse kohaliku omavalitsuse hinnangut lapse abivajaduse või rehabilitatsiooniteenuse vajaduse täpsustamiseks.


Tulemused


Projekti kaudu saabus kaks päringut Tartu Linnavalitsuse vaatevälja soelvate puuetega laste osas, kes kuulusid sihtrühma ning kellele koostati kopleksotsus koos abivahendi määramisega. Ulatuslikke hinnanguid projektile anda ei saa, ning tulemuslikkuse kokkuvõtet ka TLVle ei saabunud, ega väljastatud.


Maksumus


0 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


0 EUR

Kellele taotlus esitatakseMillise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Sotsiaalkindlustusamet

Partnerid


Puuduvad

Juht


Heili Piho-Arna

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 30.09.2020

Osakond


STO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord