Asi: projekt "Tartu Lasteaed Karoliine väikesed uurijad looduses 2019/2020. õa"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0115
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Karoliine
Vastutav töötaja: Silja Kasekamp
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: projekt "Tartu Lasteaed Karoliine väikesed uurijad looduses 2019/2020. õa"
Registreeritud: 17.09.2019
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
17.09.2019 kuni 16.09.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Pakkuda lastele aktiivõppeprogramme väljaspool lasteasutust ning erinevate pakkujate poolt keskkonnateadlikkuse kasvatamise eesmärgil.


Eesmärgid


Tartu Lasteaed Karoliine 6-7aastased lapsed on osalenud erinevates programmides, mille kaudu omandavad teadmisi loodusest selle loomulikus keskkonnas.


Tegevused


Jääaja Keskuse (SA Saadjärve) ning Huvitava Bioloogia Kool (MTÜ Naaskelnokk) programmides osalemine.


Tulemused


Karoliine 6-7aastased lapsed on õppinud erinevaid meeli kasutades loodust tundma, tutvunud uute mõistetega, saanud teadmisi loomaliikide kohanemisnippidest erinevates oludes ning et igal elusorganismil looduses on oma ülesanne ja vajalikkus. Lisaks on lapsed saanud teadmisi keskkonnahoidliku mõtteviisi väärtustamiseks.


Maksumus


444 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


444 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Lasteaed Karoliine

PartneridJuht


Krista Nigol

Algus- ja lõpptähtaeg


02.09.2019 - 26.06.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord