Asi: APPic learning

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0114
Menetlev üksus: Tartu Veeriku Kool
Vastutav töötaja: Margareta Samm
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: APPic learning
Registreeritud: 17.09.2019

Projekt






Lühikokkuvõte


Eesmärgiks on õpiäppide koostamine ja nende õppetegevuses kasutamine. Projekti eesmärgiks on õpilaste teadmiste arendamine ja süvendamine digitaalsete vahendite kasutamise osas.


Eesmärgid


Õpilaste teadmiste arendamine digitaalsete vahendite kasutamise osas.


Tegevused


Koolide tutvustused, esitlused, partnerkoolide külastused, projekti teemaga seotud tegevused (digivahendite abil läbi viidud tunnid, tunnikonspektide koostamine, üksteise kogemustest õppimine, materjalide üleslaadimine ETwinningusse).


Tulemused


Koostatud õppematerjalid, filmid, teatmikud, plakatid ja õppemäng


Maksumus


24 110 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


24 110 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Archimedes SA

Millise programmi / meetme raames


ERASMUS+

Juhtpartner


Tartu Veeriku Kool
Veeriku 41 Tartu 50407
veeriku@veeriku.tartu.ee

Partnerid



Juht


Astrid Salumets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.01.2022

Osakond


HO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord